CAT Licentie

Deze jaarlicentie geeft weer:
- Dat de therapeut is ingeschreven bij beroepsorganisatie CAT
- Dat de therapeut volledig voldoet aan de Wkkgz
- Dat de therapeut een erkend alternatief therapeut is
- Wat het CAT-therapeutnummer is van de therapeut