Wordt jij ook wel eens niet goed van jezelf?

Gepubliceerd op 18 november 2020 om 06:00

Bij mij is dat deze week het geval. Ik ben soms zo perfectionistisch en daar wordt ik niet goed van. Deze week was Ik dus bezig met het maken van de presentatie voor het webinar van 25 en 27 november. Maar wanneer is het af? Wanneer is het goed genoeg? Wanneer zet ik er een punt achter? Moeilijk, moeilijk, moeilijk! Herken je dat? Dus nu laat ik het los en richt me op dit blog. Over karaktereigenschappen die je soms in de weg zitten.

Aangeboren of aangeleerd?

Om maar even mijn perfectionisme als voorbeeld te nemen. Is dat aangeboren of aangeleerd? Er lijken een aantal karaktereigenschappen aangeboren te zijn. Men doet hier nog driftig onderzoek naar, maar het lijkt er op dat iedereen geboren wordt met deze eigenschappen: vriendelijkheid, extraversie, openheid voor nieuwe ervaringen, emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid.

Elke karaktereigenschap is dan weer onderverdeeld in meerdere kwaliteiten. Voor het geval je nu denkt: “ik herken bij mezelf toch ook nog wel andere eigenschappen”.  Daarom dus.

Echter afhankelijk van de omgeving waarin je geboren wordt en op latere leeftijd in terecht komt bepaald hoe deze eigenschappen zich vertalen naar je gedrag. En de omgeving is dan heel breed en behelst eigenlijk alle belangrijke mensen die dicht bij je ontwikkeling betrokken zijn, van je ouders tot je crècheleidster, of van je vrienden tot je leraren.

 

Mijn perfectionisme.

Als ik er zo eens over nadenk dan kom mijn perfectionisme misschien wel voort uit de eigenschap: zorgvuldigheid. Want ja, ik wil je graag veel waardevolle informatie geven. Ja, ik wil graag dat het heel duidelijk voor je is. En ja ik wil ook graag dat het leuk is om naar te kijken en te luisteren.

Zorgvuldigheid klinkt wel een stuk positiever als perfectionisme. Dus wellicht heeft het ook iets te maken met de invalshoek die je gebruikt om naar je eigen gedrag te kijken. Deze zet dus de toon; positief of negatief.

 

Kracht of valkuil?

Patrick Schriel geeft een hele mooie uitleg van een valkuil: het is een eigenschap of kwaliteit die je te veel, of als destructief talent, inzet en laat zien. Hij schetst dat elke kwaliteit een valkuil wordt, zodra er het woordje ‘te’ voor komt te staan (behalve dan ‘tevreden’, dat is zeker geen valkuil) Een valkuil is eigen niets meer en niets minder als iets om aan te werken. Zo kun je een valkuil omvormen naar je kracht.

 

Mijn perfectionisme.

Hoe kan ik perfectionisme nu ombuigen naar een kracht? Al schrijvend kom ik er achter dat perfectionisme niet alleen maar negatief is. Hierdoor staat er nu dus wel een inhoudelijk sterke, duidelijke presentatie voor je klaar, die ook nog eens beeldend is om naar te kijken! Dat is mooi. Daar wordt ik blij van!

Jammer is het dat de tijdsinvestering en energie-investering misschien een beetje té waren. Dat is niet altijd handig, want daardoor raak ik energetisch in disbalans.

Dus enerzijds helpt het me om deze eigenschap positief te bekijken. Maar anderzijds is het ook zinvol om dit patroon te doorbreken, omdat het (te) veel energie van me vraagt.

 

Zo ben ik nu eenmaal….

Dat is wat ik cliënten vaker hoor zeggen. Ze neigen ernaar om te denken dat je bent zoals je bent en dat dit onveranderbaar is. Eerder schreef ik al dat je persoonlijkheid in je jonge jaren gevormd wordt onder invloed van je omgeving en alles waar je mee te maken krijgt. Zo blijf je je hele leven over vaardigheden beschikken waarmee je jezelf kunt transformeren. Als reactie op mijn cliënten gebruik ik dan ook vaak het gezegde: “niets zo veranderlijk als de mens”. Want gelukkig is het ook voor volwassenen nog steeds mogelijk te veranderen als je dat wilt.

 

Mijn perfectionisme.

Ik ben nu eenmaal perfectionistisch. Maar dat is waarschijnlijk niet altijd zo geweest. Ik ben dus perfectionistisch geworden. Waardoor? Ja wie zal het zeggen. Is dat belangrijk? Nee. Wat er toe doet is dat ik me realiseer welk nadelig effect het op me heeft.

 

Wil je het anders?

Als je inziet dat een eigenschap een negatief effect op jezelf of je omgeving heeft, dan zet je al een eerste belangrijke stap. Het is verder essentieel dat  je zelf wilt veranderen. Vervolgens is het goed om je te realiseren dat de volgende stappen tijd kosten en dat je er iets voor moet doen. Veranderen is een werkwoord. Maar bij het horen van een verandering gaat je brein in de weerstand, dat houdt namelijk helemaal niet van veranderingen. En naarmate je ouder wordt is die weerstand groter omdat je vaak al heel lang hetzelfde bent in je zijn.

 

Mijn perfectionisme.

Dus ik weet wat er speelt. Ik besluit dat ik het anders ga doen en daarbij realiseer ik me dat het tijd gaat kosten. Ik zal kleine behapbare stappen moeten gaan zetten.

 

Hoe ga je het proces met jezelf aan?

Deze zes tips zullen je helpen daar te veranderen waar jij dat graag wilt.

Welk eind resultaat streef je na in dit veranderingsproces? Het is belangrijk om dit heel meetbaar en concreet voor jezelf te formuleren. Want daarmee kun je objectief evalueren. Omdat het zelf vaak lastig is om op je eigenschappen te evalueren, is het ook goed je omgeving in te schakelen. Vraag hen concrete informatie over de uitgangs-en eindsituatie. Maak met alle informatie, voor jezelf een duidelijke omschrijving van beide situaties.

Je hebt altijd een keuze. Op een dag schijnt een volwassene 35.000 keuzes te maken. Dat zijn er nog al wat. Maar daaruit blijkt voor mij wel dat de keuze dus reuze is. Je bepaalt op elk keuze moment welk gedrag je laat zien. Welke kleding draag ik vandaag? Wat eten we vanavond? Maar ook aan welke criteria moet mijn presentatie voldoen of hoeveel tijd wil ik eraan besteden? Je bent je echter vaak niet bewust van die keuze. Dus bewustwording van keuzemomenten is een belangrijke stap.

Monitor al die kleine stapjes. Breng ze in beeld. Het beste kun je daar het een en ander van opschrijven, dat helpt je om op koers te blijven. Door dagelijks notities te maken in een dagboek of een journal, kun je je gedachten over je veranderproces ordenen en analyseren. Schrijf ook op wat heeft gewerkt en wat niet, zo groei je steeds verder.

Doe alsof je je al zo gedraagt als dat je wenst. Daarmee zet je een intentie en kan de Wet van Aantrekking je een handje helpen. Aanvankelijk zal dat erg onwennig voelen, maar al snel is dat verleden tijd. Je brein heeft een groot aanpassingsvermogen, waardoor het ongemakkelijke gevoel snel zal verdwijnen.

Voeg iets nieuws toe in je leven. Voeg iets toe wat je uitdaagt om stappen te zetten naar je gewenste gedrag. Want je kan niet verwachten dat als je hetzelfde blijft doen als je altijd deed, je een ander resultaat krijgt.

Het is niet zwart-wit. Perfectionistisch of niet, dat is natuurlijk niet waar. Daartussen zitten talloze waardevolle eigenschappen of gradaties. Leer deze te zien en positief te labelen.

 

Mijn perfectionisme.

Oké, werk aan de winkel dus! Ik ga de uitdaging met mezelf aan! En jij? Heb je ook een mooie missie voor jezelf geformuleerd? Heb je ook al een idee hoe je weg eruit gaat zien of vindt je dat lastig? Hierbij moet ik denken aan een oud Keniaans spreekwoord: “Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen”.

Wil jij graag samen gaan? Neem hier contact met me op voor een Energy-talk-sessie en we bekijken hoe we samen kunnen gaan en waar naar toe precies.

 

Energieke groet

Nicole

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.